FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed


Obnovitev delovanja društva

Občnega zbora Filatelistično numizmatičnega društva Piran, dne 5.12.2005 so se udeležili Cividini Božidar, Filipič Brigita, Jančar Mitja, Kranjc Edo, Peskar Vlado, Peternel Jože, Romih Franček, Štefanič Boško in Tavčar Feliks. Obnovitev društva se je zgodila 6 dni in 25 let po ustanovitvi.

Potem, ko smo povzeli zgodovino zadnjih pet let, katero je določil predvsem sklep, da se društvo razpusti in pripojitev v FK Koper. Ker Koprčani niso sprejeli sklepa o pripojitvi, je formalno naše društvo obstaja vsa leta, kar je bilo predvsem problem Ivanke in Božota Cividinija, ki sta morala skrbeti za administracijo z državnimi organi. Ker je statut usklajen z novim zakonom o društvih ni bilo nobenega zadržka za obnovitev društva. Tudi prisotnost, je dala upanje, da bo akcija za obnovite dela FND uspešna.

Za častnega predsednika društva je bil izbran Božidar Cividini, eden od ustanovnih članov. Za predsednika je bil izbran Mitja Jančar, tajniške posle je prevzel Edo Kranjc, z zakladom se bo ukvarjal Feliks Tavčar.


Prvi vnos: 1. 2. 2008, zadnji popravek 02. 21. 2010


Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org