FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feedPoštne poti na OŠ Lucija

Poročilo o izvedbi projekta

Priložnostni poštni žig: Poštne potiDnevi dejavnosti so zanimivi, zahtevajo pa veliko dela, priprav. Na Osnovni šoli Lucija so se učenci in učitelji od 6. do 9. razreda na pobudo učiteljice Lize Romih poglobili v projekt Poštne poti. Šestošolci so v skupinah na star način izdelovali ovojnice, nato pa so jih zapečatili s pečatnim voskom. To je bil še posebno slovesen trenutek.

Učenci sedmih razredov so bili razdeljeni v tri skupine. Eni so iz knjig s peresom, ki so ga namakali v črnilnik, v lepopisju prepisovali povedi. V drugi skupini so raziskovali, kakšne so bile ovojnice v preteklosti, jih likovno upodabljali, v tretji skupini pa so izdelovali skrivnostne šopke želja, na katere so napisali lepe misli in komu je šopek namenjen. Vsi delavci šole so bili nad zamislijo prijetno presenečeni.

Tudi osmošolci in devetošolci so bili ustvarjalni. Skupina učencev je upodabljala izvirne slovenske znamke na les. Izbirali so med istrskimi motivi. Mladi umetniki, ki so vešči dela z glino, so oblikovali keramične znamke, na koncu so izdelke še žgali. Posebna skupina učencev je likovno upodabljala znamke z motivom prijateljstvo. Komisija bo izbrala najlepšo znamko, ki se bo v prihodnje tiskala kot osebna znamka šole. Učence je tudi zanimalo, zakaj so na nekaterih znamkah motivi favne in flore, prepoznavali so rastline in živali na naših znamkah. Nekateri učenci so obiskali Mestno knjižnico Piran, piranski arhiv in Minoritski samostan sv. Frančiška. Raziskovanje poštnih poti na Slovenskem je bilo zanimivo. Orientacijski pohod je bil zasnovan tako, da so učenci s pomočjo navodil iskali postaje, kjer so bile v ovojnicah spravljene besede za sestavo gesla.

Vse to sta budno spremljala in v projektu tudi aktivno sodelovala predsednik Filatelistično numizmatičnega društva Piran, g. Mitja Jančar, in vnet zbiratelj znamk, g. Franc Romih. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1980, ko je tedanji tajnik, g. Božidar Cividini, z ilustracijo morskega konjička članom oznanil novico o ustanovitvi le-tega. Od takrat je morski konjiček znak, simbol društva. Sestajajo se vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu. Medse vabijo vse, ki jih filatelija, numizmatika zanimata.

Za javnost bo predstavitev projektnega dela v četrtek, 21. februarja 2008, ob 18. uri v jedilnici OŠ Lucija.
Mladi novinarji OŠ Lucija in mentorica Dragica Kocjančič


Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org