FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feedZgodilo se je pred 50 leti ...

OD PONEDELJKA, 4. AVGUSTA JE

Portorož v središču svetovne šahovske javnosti

Od ponedeljka je Portorož slavnostno okrašen. Na praznično urejenem novem trgu pred prenovljenim Ljudskim domom plapola v vetru na visokem jamboru 16 zastav raznih držav; gornji dve pa sta modri zastavi Mednarodne šahovske zveze FIDE.

Portorož je doletela čast, da se v njem šahisti vsega sveta četrtič borijo za pravico udeležbe v finalnem spopadu za naslov svetovnega prvaka. Ta naslov krepko drži 47-letni Mihael Botvinik. Veliko vprašanje vseh šahistov sveta je, kateri izmed 21 udeležencev portoroškega turnirja se bodo plasirali na prvih pet mest in s tem za turnir kandidatov. Po pravilih FIDE se lahko kvalificirata največ dva Rusa, ker sta Smislov in Keres določena za turnir kandidatov že vnaprej.

Koliko je ljubiteljev šaha po svetu in kako veliko je zanimanje za šah, priča te dni prav Portorož. Če pustimo ob strani igralce, njihove sekundante in druge spremljevalce ter šahovske organizatorje, vidimo, da se je naval turistov na Portorož v zadnjih dnevih tako povečal, da so hotelski in gostinski obrati večkrat v resni zadregi. Najbolj pa ponazarja veliko zanimanje prisotnost številnih domačih in tujih novinarjev ter fotoreporterjev. Do torka, ko so se začele prve partije, jih je bilo prijavljenih že nad 60 iz 14 raznih držav. Mnogi med njimi dopisujejo tudi po več listom hkrati. Med njimi so zastopniki najpomembnejših svetovnih agencij in listov, predvsem pa svetovnih šahovskih listov. Otvoritev in posamezne partije so tudi snemali za filmske tednike in za televizijo naših in tujih postaj.

Pripravljalni odbor je v ponedeljek žel zasluženo priznanje, ker je v večmesečnem napornem cjelu pripravil in organiziral vse potrebno, tako da se bodo igralci počutili v Portoroža res udobno in prijetno. Ves Portorož je v pripravah na turnir spremenil svojo zunanjost. V zadnjih dneh so z mrzlično naglico podnevi in ponoči dokončavali še ureditev monumentalnega parka z bazenom ter vodometom z 12 curki, ki so ponoči pravljično osvetljeni izpod vodne gladine. Turnirska dvorana je urejena tako z estetike kot s praktične strani. Da bi igralcev ne motil slab ali prevroč zrak zaradi številnega občinstva, naprava, ki dovaja v dvorano svež hladen zrak in izsrkava pa iz nje porabljenega. Urejene so: soba za informacije, turnirska pisarna, pisarna za novinarje, buffet s hladilnimi omarami in sodobne sanitarije. Vsi prostori so vedro prepleskani in prijetno osvetljeni ter opremljeni z modernimi, zavesami. Turnirska dvorana ima prostor za igralce, ločen od prostora za gledalce, vse pa je razporejeno tako, da se niti igralci med seboj niti gledalci ne motijo. Ti imajo z vsakega sedeža pregled nad vsemi desetimi igralnimi mizami, velike in jasne demonstracijske table pa jim omogočajo tudi točen pregled nad potekom posameznih partij.

IV. mednarodni šahovski turnir v Portorožu je slovesno otvoril podpredsednik FIDE inž. Jaroslav ŠajtarV ponedeljek ob 17. uri se je v turnirski dvorani zbralo nad 120 udeležencev turnirja in povabljenih gostov. Med njimi so bili tudi predsednik Zveze sindikatov Slovenije Stane Kavčič, člana Izvršnega sveta LRS Milko Goršič in Mitja Ribičič ter državni podsekretar dr. Vratuša. Prvi je spregovoril predsednik Šahovske zveze Jugoslavije Brane Jevremović, ki je poudaril pomen šaha pri utrjevanju prijateljskega sodelovanja med narodi. Zahvalil se je tudi piranski občini in koprskemu okraju za zgledno in požrtvovalno delo za tako dobro pripravo vsega, kar je potrebno za turnir. Zahvalil se je tudi Mednarodni šahovski zvezi za zaupanje, ki ga je izkazala Jugoslaviji s prepustitvijo organiziranja tega doslej najmočnejšega šahovskega turnirja na svetu.

Za njim je govoril predsednik ObLO Piran tovariš Davorin Ferligoj. Pozdravil je vse prisotne v imenu prebivalstva Portoroža in vse piranske občine in med drugim dejal: »S tem turnirjem pa bo Portorož postal središče zanimanja milijonov prijateljev šahovske igre po svetu in znan vsemu svetu. S tem turnirjem bo Portorož utrdil svoj vzdevek »letovišče šahistov«, katerega je dobil že s tradicionalnim vsakoletnim portoroškim šahovskim festivalom. Potrudili se bomo, da se boste vsi naši gostje počutili v Portorožu res dobro in prijetno, tako da boste širom po svetu ponesli ime Portoroža kot enega najprijetnejših zbirališč šahistov.

Ob koncu se je tovariš Ferligoj zahvalil vsem, ki so v kakršnikoli obliki prispevali k zagotovitvi materialnih sredstev in k dobri pripravi za čim boljšo izvedbo turnirja, ter zaželel vsem igralcem mnogo uspeha v plemenitem tekmovanju.

Nato je slavnostno odprl turnir podpredsednik FIDE Čeh Jaroslav inž. Šajtar. Izrazil je prepričanje, da bo tudi portoroški turnir, kakor je bila dubrovniška olimpiada, primer sodelovanja med šahisti raznih držav sveta.

Glavni sodnik turnirja Anglež Harry Golombek je nato prebral in obrazložil pravila turnirja. Igralci so izvlekli v zaprtih kuvertah številke, s katerimi je bil določen njihov vrstni red v turnirski tabeli. Žreb je dal naslednje rezultate: 1. Rossetto (Argentina), 2. Benkö (brez državljanstva, madžarski emigrant v ZDA), 3. Fisher (ZDA), 4. Bronstein (SZ), 5. Averbach (SZ), 6. Larsen (Danska), 7. Sanguineti (Argentina), 8. Panno (Argentina), 9. Olafsson (Island), 10. Talj (SZ), 11. Petrosjan (SZ), 12. Sherwin (ZDA), 13. De Greiff (Columbija), 14. Szabo (Madžarska), 15. Pachman (ČSR), 16. Matanović (FLRJ), 17. dr. Filip (ČSR), 18. Cardoso (Filipini), 19. Gligorić (FLRJ), 20. Neikirh (Bolgarija), 21. Füster (Kanada). Po žrebanju in izvolitvi sodniškega odbora še iz vrst igralcev je tovariš Ferligoj povabil vse navzoče na zakusko.


Objavljeno v Slovenskem Jadranu, 8. avgust 1958, VIII/31, naslovnica in str. 3Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org