FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feedAl' prav se piše vezaj ali pomišljaj


"Pravopisna pravila so v zvezi z rabo pomišljaja in vezaja ter stičnosti obeh tako zapletena, da moram še jaz, ki se ukvarjam z urejanjem besedil, vedno znova pogledati, kako se kaj rabi, in opažam, da imajo tudi drugi pri tem podobne težave ...

Med imenoma Sečovlje in Sicciole je po mojem mnenju prav, da uporabljamo nestični pomišljaj, kakor ga je M. J. uporabil v priložnostnem poštnem žigu.

Nestični vezaj (kratka črtica brez presledka) se uporablja, le kadar povezuje sestavna dela dvojnega imena, se pravi ko gre za dve različni zemljepisni imeni tipa Gozd - Martuljek. Sečovlje so enojno zemljepisno ime, navedeno še v italijanskem jeziku, tako da je po mojem mnenju avtorjeva (J. Š.) pripomba neutemeljena.

Nestični pomišljaj , ki ga ljudje ponavadi po SP žal napačno pišejo tudi pri dvojnih imenih ter kot povezavo med poštno kodo za državo in krajevno poštno številko, se kot "dvodelni pomišljaj" lahko uporablja namesto oklepajev pri vrinjenih stavkih, variacijah, dopolnitvah in ponazoritvah povedanega, zato mislim, da gre v primeru Sečovlje (Sicciole) oziroma "Sečovlje — Sicciole" v resnici za to rabo in izpust končnega dela pomišljaja.Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org