FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimi


Odprje poštnega urada v Portorožu

Spomnim se, kako mi je znanec omenjal, da je vse na internetu smet, da podatki niso zanesljivi, da lahko zaupam samo tiskani besedi. Ali je to res, boste presodili sami.

Informacija o odprtju in delovanje pošte v Portorožu v knjigi E.Muellerja.Edwin Mueller v svoji knjigi Handbook of Austria and Lombardy-Venetia Cancellations (1961) navaja podatek o odprtju pošte 16. avgust 1894. V drugi knjigi S pošto skozi preteklost Slovenskega primorja in Istre (1981) dr. Frana Juriševiča najdemo na strani 124 zapisan datum ustanovitve pošte v Portorožu 14. 12. 1881. Mimogrede, knjigo zelo cenim, ker je bila moj prvi vodnik skozi poštno zgodovino. V knjigi Juriševič sicer citira Muellerja, vendar njegovega podatka ne upošteva, tudi ne navaja, kje ga je našel.

Poglejmo še tretjo knjigo Pošta na slovenskih tleh (1997), ki jo je uredil dr. Andrej Hozjan. Pri poglavju Razvoj poštnega prometa na Slovenskem od podržavljenja 1722 do 1918 so sodelovali Majda Žontar, Vladimir Klinar in sam Hozjan. V sklopu tega poglavja je tudi spisek pošt, tako najdemo na strani 167 pošto Portorož in podatek 1881. Podatek so očitno povzeli po Juriševiču in res njegovo knjigo so navedli med vire. Niso pa uporabili Muellerja, čeprav so njegove knjige izredno cenjene med filatelisti, ki se ukvarjajo s poštno zgodovino avstro-ogrskega imperija. Tudi z dr. Ivanom Turkom se niso posvetovali, ta je v knjigo prispeval poglavje Poštni žigi na Slovenskem. Kako drugače naj si razlagamo različna podatka o odprtju poštnega urada v Piranu v isti knjigi. Če za internet drži trditev, da moramo podatke dobro pretehtati in jih večkrat preveriti, je moj nasvet: tudi knjigam ne verjemite povsem.

Prvi žig v uporabi na pošti v Portorožu.Najbolj žalostno pri vsem pa je, da bi Hozjan imel idealen vir v arhivu, ki ga je imela združena PTT. Po ločitvi Pošte in Telekoma je skupen arhiv končal v Arhivu Slovenije. Med eno in drugo obveznostjo sem obiskal to ustanovo, zaprosil prav za ta fond, preletel Verordnungsblatt der K. K. Post- und Telegraphen-Direction für Triest, Küstenland und Krain. V uradnem listu št. 7 iz leta 1894, (31. julij 1894) je objavljena uredba, da je 16. julija 1894 pričela poslovati sezonska pošta s telegrafom (torej je tudi podatek 1912 v Hozjanovi knjigi napačen). Nadrejena pošta je bila v Piranu, kamor so nosili pošto dvakrat na dan. Natačni Avstrici so v uradnem listu št. 12/1894 z dne 7. nevembra 1894 objavili zaprtje pošte 15. oktobra.

Vsaj zame bo, dokler ne najdemo poštnega dokumenta, ki bo demantiral ta podatek, 16. julij 1984 verodostojen podatek.

Povezane novice:
o izvoru in razvoju imena Portorož, o spremembi statusa pošte iz sezonske v stalno odprt urad.


Poštni urad v Portorožu. Posneto pred izgradnjo Palaca. Zadnja stran razglednice. Odtis žiga, dobro sta vidna dan 24 in leto 07.


Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org