FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed


Kaj je pomembnejše? Trolejbus ali perfin - spredaj ali zadaj?

Razglednica

Sporočilo v pismu je (z izjemami) namenjeno naslovniku, torej zaprto za javnost, z razglednico pa tudi najintimnejša sporočila postanejo javna. Zbiralce razglednic ta sporočila ne zanimajo in se osredotočijo samo na motiv. Razglednice s splošnim razgledom na kraj ali pa podrobnostjo poslopij: cerkva, župnišč, kapelic, gradov in graščin, hotelov, tovarn, bolnišnic, zdravilišč, mostov, železniških in avtobusnih postajališč ter vozil so zanimiv dokument preteklega časa.

Na razglednici pa ni zanimivih informacij samo na motivni strani. Razglednica ima dva obraza in marsikdaj je na strani, kjer napišemo naslov in sporočilo prejemniku in nalepimo znamko, enako pomembna informacija.Perfin

Izraz PERFINs so skovali v Združenih državah iz besed PERForated INitals, med tem ko so Angleži uporabljajo izraz SPIFS (Stamps Perforated by Initials of Firms and Society's) in se uporablja za znamke. Sam postopek perforiranja pa je izumil Anglež Joseph Sloper, kjer so tudi prvi začeli izdelovati perfine. Leta 1858 je patentiral napravo za perforacijo čekov. Leta 1868 je razširil patent na napravo za perforiranje železniških vozovnic. Istega leta je angleška pošta Sloperju sporočila, da ne bo nasprotovala perforaciji znamk, s čimer bi preprečili krajo znamk.

Prednja stran razglednice Pirana med 1908 in 1912Zelo rado se zgodi, da ko nečesa ne potrebuješ več, samo pride na dan. Potem, ko smo uspešno obeležili stoletnico prve vožnje trolejbusa na progi med Piranom in želežniško postajo v Luciji, smo našli nov dokaz o obstoju trolejbusa v Piranu. Ne tako nujnega, pa vendar še en motiv trolejbusa vedno prav pride. Podrobnosti so skrite, zato se je trolejbus uspešno skrival.

zadnja stranTudi največjim poznavalcem, kot npr. avtorju knjige Piran na robovih stoletij, ki je z veseljem pokazal veliko drobnih detaljev, lahko kaj uide. Tako nam je pokazal povečavo trolejbusa v Portorožu na strani 211, medtem ko ga na strani 103 "pogled iz pristanišča na še goli Mogoron, ko tam še ni bila nobena rastlina višja od metra", ni spodbudil da bi razglednico podrobneje raziskal. Je pa videl, da je "ob manjši pomol privezana velika dvojamborna jadrnica - loger" in da ni zelenega svetilnika na tem pomolu. Dovolite, da vam pomagamo in usmerimo pogled, za nejeverne Tomaže pa še detalj.

Perfin od blizuSedaj pa poglejmo še na drugo nič manj pomembno stran razglednice. Na prvi pogled, nič posebnega. Neki Singger pošilja na Dunaj najlepše pozdrave s počitniškega potovanja. Sporočilo je bilo napisano 21/4/1913. Znamka Franca Jožefa I. je običajna in jo najdemo na mnogih poštnih pošiljkah tega časa. Žig je portoroški, tedaj v uporabi. Datuma v žigu se ne da razbrati. Oh polno luknic je na znamki. No pa imam perfin v roki. Poglejmo še oznako: J.H.S.N.

Na perfinu smo označili luknjiceAvstrija je dovolila perfine 4. aprila 1877 in 2. julija 1886 še luknanje poštnih celin. kar ne preseneča. Nekoliko presenetljivo je, da ga najdemo na poštni pošiljki poslani iz Portoroža. Perfine so izdelovala podjetja ali ustanove, ki so imele veliko pošte in zato v ekspeditu veliko znamk. Takšnih podjetij pri nas na obali ni bilo, torej je perfin prišel od drugod.

Iz znamke izločen perfinAndy Taylor urednik spletne strani angleškega "Austrian Philatelic Society", mi je zelo hitro odgovoril, da je ta perfin uporabljala družba "J.H.Singer's Nachfolger", ki se je ukvarjala z bančništvom in je imela sedež na Dunaju. Podatke je povzel po knjigi Nussbichela Austria Perfins, kjer navaja velikost perfina 16.6 x 7 mm, medtem ko je naš perfin velik 17,5 x 7,6 mm. Luknjic imata oba 60.

hrbtna stran znamke s perfinomZaključimo lahko, da ta perfin ni dosegel namena zaradi katerega je bil izdelan. Namesto frankiranja službene pošte je bil uporabljen za pošiljanaje počitniških pozdravov. Ostaja vprašanje ali je bil perfin ukraden ali ne. In če ni bil ukraden, pomeni, da je privatno poštno pošiljko poslal na stroške družbe in oškodoval davkarijo.
Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org