FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimi


Portoroška konferenca

Motiv iz Lucijskih solin. Karabinjer čuva državni monopol.Na spletni strani Turističnega združenja Portorož ima kongresni turizem posebno ponudbo, ki naj bi Portorož promovirala kot kongresni kraj. Kar pet kongresnih centrov se ponuja. Poleg najstarejšega Avditorija (pa je res najstarejši?) imajo še štirje hoteli svoje kongresne centre. Retorično vprašanje o najstarejšem kongresnem centru sem zastavil tistim, ki so začeli pisati zgodovino leta 45. Dejstva so malce drugačna.

Portorož je leta 1921, točneje med 29. oktobrom in 23. novembrom, gostil konferenco držav naslednic Avstro-ogrske monarhije in še treh zmagovalk v prvi svetovni vojni. Udeležili so se je predstavniki Italije, Avstrije, Poljske, Jugoslavije (točneje Kraljevine SHS), Češkoslovaške, Romunije, Madžarske, Velike Britanije, Francije in Združenih držav Amerike. Konferenci je predsedoval italijanski ambasador baron Romano Avezzana. Član jugoslovanske delegacije je bil med drugimi v Postojni rojeni dr. Otokar Rybář. Pri volitvah leta 1907 je bil izvoljen za državnega poslanca v 5. tržaškem volilnem okraju. Kot državni poslanec je Rybář dosegel, da je ministrstvo nameščalo slovenske učitelje na državnih nemških ljudskih in meščanskih šolah v Trstu in Istri. In še povezava na Wikipedijo.

Razglednica je potovala v Warszawo na Poljskem.Mednarodna konferenca se je odvijala v kristalni dvorani hotela Palace v Portorožu in je trajala skoraj mesec dni. Toliko sedaj tudi seminarji ne trajajo. Konferenca bi se bila morala pričeti že 24. oktobra, vendar so pričetek zaradi zamude delegacij iz Avstrije, Madžarske, Poljske in Češkoslovaške preložili na 29. oktober. Vzrok zamude so bila burna dogajanja na Madžarskem, ko je zadnji habsburški cesar Karl skušal zasesti madžarski prestol.

Kaj so počeli predstavniki devetih evropskih držav in Američani v Portorožu? Razpravljali so o povsem tehničnih zadevah železniškega prometa, o porazdelitvi lokomotiv in vagonov in vrnitvi privatnim lastnikom, mednarodni trgovini, odpravi carinskih ovir, potnih listih in vizumih, telegrafskem in telefonskem prometu in, kar nas najbolj zanima, o poštnih povezavah.

O pripravah in odzivih na konfernco so se razpisali tudi takratni slovenski časopisi. Za vas smo izbrskali članek v Slovencu in Jutru.

Priložnostni žig, ki je bil v uporabi ves čas konference.Konferenca je zanimiva za tematske zbiralce, ki se ukvarjajo z Evropo. Glede na to, da so urejali medsebojni poštni promet, jo lahko uvrstimo med predhodnico organizacije Post Europe oziroma CEPT. Za malce mlajše: pod tem imenom so poštne uprave članice CEPT pričele izdajati omnibus izdaje. Najprej enoten motiv znamke, kasneje in še zdaj enotna tematika. Kongresne dokumente najdete v publikaciji Trattati e convenzioni fra il regno d'Italia e gli esteri, sam protokol, s katerim so urejali poštni promet pa na našem portalu.

Povečava žiga Portorose Conferenza.Priznati moram, da me ta za Portorož pomemben podatek ne bi zanimal, če ne bi bil v času konference v uporabi priložnostni žig s premičnim datumom in napisom PORTOROSE CONFERENZA * VENEZIA GIULIA. Na žig me je konec leta 1993 opozoril italijanski novinar Danilo Bagoni, ko je pripravljal reportažo o slovenski filateliji in pošti, za revijo Cronaca filatelica. Kasneje mi je tudi poslal fotokopijo žiga. Od takrat je bil ta žig na vrhu mojih želja. In nisem bil sam. Sedaj že pokojni ameriški filatelist Stephen Luster, ki se je usmeril v tematiko "evropske integracije", ga je dolga leta imel na vrhu svojih želja, potem ko ga je našel v D’Ursovem katalogu. V D’Ursovem katalogu ima redkost žiga zelo visoko oznako 10R. Seveda me je prehitel in je prej našel poštni dokument s tem žigom. Seveda se je še enkrat potrdilo pravilo, da moraš biti v filateliji zelo potrpežjiv. Kolega, ki zbira razglednice je našel v paketu nepotovanih eno potovano prav s tem žigom.

Potem, ko ga iščeš 20 let drugi primerek pride sam od sebe.Poleg tega, da je ta žig predhodnik znamk, ki so jih poštne uprave začele izdajati pod imenom CEPT in kasneje EVROPA, je to tudi drugi priložnostni žig v Slovenski Istri in visoko je tudi na lestvici med slovenskimi priložnostnimi žigi.


pismo poslano poslancu F. Saverio Nitti Zadnja stran pisma z dvema pepelkama in žigom poslanske zbornice v RimuDokaz več, da moramo biti filatelisti potrpežljivi, je pismo poslano iz Portoroža. Na pismu je natisnjeno besedilo "CONFERENZA DI PORTOROSE". Portorož je takrat resnično gostil pomembne goste. Pismo poslano iz Portoroža 11. novembra 1921 je tudi drugače zanimivo zaradi naslovnika F. Saveria Nittija, poslanca italijanske zbornice. Nitti je bil med 23. junijem 1919 in 16. junijem je bil predsednik italijanske vlade.
Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org