FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed


POŠTA V PORTOROŽU V OBNOVLJENIH PROSTORIH

Potem, ko se je zaradi obnavljanja poslovalnice v centru Portoroža pošta za nekaj mesecev preselila v svojo enoto na Bernardin, se je s svečano otvoritvijo 12. februarja vrnila v svoje stare - a prenovljene prostore. Za obnovo portoroške pošte, ki domuje na 200 kvadratnih mestih površine, je Pošta Slovenije odštela 47 milijonov tolarjev. Uredili so šest sprejemnih okenc - eno več kot jih je bilo prej, in dvanajst telefonskih govorilnic - kar pomeni, da jih je zdaj šest več, kot jih je bilo pred obnovitvijo. V poslovalnici pa bo odslej delalo osem uslužbencev, od tega bodo trije pismonoše, ki bodo večini krajanov Portoroža zagotavljali dostavo poštnih pošiljk šest dni v tednu, manjšemu številu krajanov (okoli 500) pa petkrat. Po zagotovilih direktorja Pošte Slovenije, Alfonza Podgorelca, ki se je tudi udeležil slavnostne otvoritve prenovljene pošte v Portorožu, je to na evropski ravni.

Portorož je svojo pošto, ki je bila takrat sezonskega značaja, dobil 16. avgusta 1894, nekaj let kasneje (3. decembra 1897) pa je začela obratovati kot stalna pošta in je zajemala celovite poštne usluge - vse do 10. avgusta 1988, ko se je obseg poštnih storitev v Portorožu drastično zmanjšal. Takrat je bila namreč zgrajena poštna poslovalnica v Luciji, ki je prevzela glavne poštne storitve. Pa ne le to: poštarji so Luciji dali tudi poštno številko Portoroža (66320) in celo njegovo ime. S tem so uporabo imena Portorož neverjetno raztegnili, tako da so nevedni prišleki na primer Vinjole iskali v centru Portoroža. Skratka - zmeda o tem kje pravzaprav kraj Portorož je - je popolna. V krajevni skupnosti Portorož so zato dali pobudo, naj se Portorožu vrne njegova poštna številka, lucijski pošti pa naj se da ime po kraju, kjer ima sedež, kar je sprejela tudi skupščina občine Piran v starem sestavu. Portoroški pošti naj se tudi vrne ves obseg storitev, da bo spet popolna pošta, kakršno letovišče, ki se mu poleti prebivalstvo najmanj potroji, potrebuje. Da bi se pošta v Luciji preimenovala po kraju, kjer ima svoj sedež, pa se v KS Lucija ne strinjajo. O tem da je bila celo dana pobuda za preimenovanje Lucije v Sveto Lucijo pa nič ne vedo. Vodstvo Pošte Slovenije je pobudo KS Portorož in bivše občinske skupščine podprlo, ker meni, da je prav (kar predpisuje tudi interni pravilnik Pošte), da nosi pošta ime po kraju, kjer se nahaja - v tem primeru po Luciji. Zdaj, ko se spreminjajo poštne številke po vsej Sloveniji, je idealna priložnost, da se primerno uredi tudi poimenovanje pošt - Lucije in Portoroža - v naši občini ter njunih poštnih številk. Mogoč bi bil še kompromis - v Pošti Slovenije predlagajo, naj se naselje Lucija preimenuje v Lucijo pri Portorožu, če hoče v svojem imenu ohraniti (tudi) Portorož. Najbrž pa bo o tem (ne-Hamletovskem) vprašanju svoje rekel še občinski svet.

Pošta Slovenije namerava razširiti še poštno poslovalnico v Luciji, ki postaja pretesna (predvidoma junija letos). Mi bi predlagali, da obnovo te pošte prestavi v mesece izven turistične sezone! V Piranu pa se ogledujejo kar po novem prostoru za pošto, ker obstoječi več ne ustreza. Oko se jim je ustavilo na stavbi, ki je last M.- Degroja, v kateri trenutno obratuje železnina. Vse pa je še stvar dogovora.

Livija Sikur Zorman

Članek je bil objavljen v Portorožanu številka 2/letnik VI(57) na strani 7.


Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org