FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimi


Francozi v Istri II.

Meja med Napoleonovim Italijanskim kraljestvom in HabsburžaniTo je druga izdaja na temo Francozi v Istri. Za ilustracijo na kartici smo uporabili zemljevid našega ozemlja, na katerem so prikazane meja med Habsburžani in Napoleonovim Italijanskim kraljestvom in meje distriktov znotraj departmaja Istra.

Ko je z dekretom z dne 29. aprila 1806 tudi na nekdanjem ozemlju Beneške republike uvedel departmajsko upravo, kakršna je veljala v Italiji, jo je Napoleon z dekretom dne 1. maja 1806 priključil Italijanskemu kraljestvu, ki ga je ustanovil za svojega posinovljenca Eugena Beauharnaisa.

Provinca Istra je postala departma Istra (z glavnim mestom Koprom). Francozi so tudi v naših krajih vpeljali ustavne zakone kraljevine Italije, ustavo iz Lyona, Code Napoleon, denarno reformo in novo organizacijo cerkvene administracije. Uvedli so civilno poroko, matično knjigo, ki jo je vodil župan in z zakonom določili, da posest ne pripade prvorojencu, kot je to bilo v beneški republiki, ampak jo je treba ob dedovanju razdeliti med vse dediče v enakem deležu.


Ostale objave na temo Francozi v Istri:
Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org