FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimi


Francozi v Istri
vključitev Istre v Ilirske province

Priložnostni žig v rastruBeneška republika je v obdobju svojega obstoja obvladala večji del Istre. Na drugi strani meje so gospodovali Habsburžani. V tem času sta se v Istri izoblikovali dve politični enoti: beneška Istra ali Markizat in avstrijska Istra ali Grofija Istra s centrom v Pazinu.

S pojavom Napoleona je Istra doživela velike spremembe. Mir v Campoformiu leta 1797 je pokopal Beneško republiko Po dogovoru med Napoleonom in Avstrijci so Francozi dobili Habsburške posesti v Belgiji, slednji pa Istro in Dalmacijo. Vendar prva prisotnost Avstrijcev ni trajala dolgo. Leta 1805 so po porazu v bitki pri Slavkovu morali zapustiti Istro, ki jo je Napoleon priključil Italijanskemu kraljestvu. Tudi ta ureditev ni trajala dolgo. Po bitki pri Wagramu in miru podpisanem v Schönbrunnu. Istočasno je Napoleon v tem dunajskem dvorcu izdal razglas o ustanovitvi Ilirskih provinc. V Ilirske province (Les Provinces Illyriennes) je cesar Napoleon ("cesar Francozov, kralj Italije, varuh Renske zveze") združil pridobljene avstrijske dežele Primorsko, Kranjsko (Gorenjsko, Dolenjsko, Belo krajino, Notranjsko), zahodno Koroško (meja je šla med Beljakom in Celovcem) in Hrvaško na desnem bregu Save, ozemlja beneške Istre, Dalmacije in Boke Kotorske, ki jih je imel že od leta 1805, in še ozemlje Dubrovniške republike, ki jo je ukinil leta 1808. Leta 1810 jim je priključil še vzhodno Tirolsko.

Ko je Napoleon ustanovil Ilirske province, v ustanovni listini ni bilo omenjeno ime Istra in Istrani so bili prepričani, da so še vedno pod Italijanskim kraljestvom. Toda v listini je bil omenjen Trst, ki ga niso priključili Italijanskemu kraljestvu, saj je bil najmočnejša konkurenca beneškemu pristanišču, ki je bilo glavno italijansko pristanišče. Napoleon se je še spominjal gospodarskih problemov, ki so nastali v času, ko je bil Trst še avstrijski, Istra pa del Italijanskega kraljestva in je decembra 1809 združil Istro in Trst v isti upravni enoti, v Ilirskih provincah. Istrani so se sicer pritožili pri italijanskem podkralju, ta pa pri Napoleonu, toda gospodarski in vojaški vzroki so bili močnejši, Istra je ostala v sklopu Ilirskih provinc.

Maršal Marmont je z dekretom z dne 7. septembra 1810 departma Istra tudi formalno priključil Ilirskim provincam. Dekret je stopil v veljavo 1. oktobra 1810.

Upravno organizacijo so v Istri prilagodili razmeram v drugih provincah Ilirije. Namesto prefekture je najvišjo oblast predstavljala intendanca (za intendanta so imenovali prejšnjega prefekta Angela Calafattija).Ostale objave na temo Francozi v Istri:Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org