FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimi  


Odprtje poštne nabiralnice v Strunjanu


Prvi žig pomožne pošte v Strunjanu sem našel na razglednici, ki je potovala z ambulanco Poreč-Trst. To me je zavedlo, da sem bil prepričan, da je Strunjan dobil poštno nabiralnico (Postablage) z uvedbo Parenzane. V literaturi tudi nisem našel točnega datuma pričetka poslovanja poštnega urada. V knjigi S pošto skozi preteklost Slovenskega primorja in Istre (1981) dr. Frana Juriševiča na strani 129 najdemo podatek, da je pošta od leta 1904 do 1912 delovala kot poštna nabiralnica in od tega leta dalje do 1915 povišana v poštni urad. Leta 1915 naj bi bila ukinjena. Hozjan v knjigi Pošta na slovenskih tleh (1997) navaja samo leto 1912. Edwin Mueller ne omenja Strunjana, sicer pa se s pomožnimi poštami ni ukvarjal in očitno ni zasledil podatka, da bi bila poštna nabiralnica povišana v poštni urad. Dr. Anton Lavrič v svoji knjigi Pomožne pošte na Slovenskem 1918-1997 (1999) navaja samo podatek, da je obstajala pomožna pošta že v obdobju Avstro-Ogrske in že iz naslova knjige zasledimo, da se ni poglobil v leta pred razpadom Avstro-Ogrske.

Ker se je avstro-ogrsko cesarstvo uvrščalo med zelo urejene države, smo našli tudi podatek o odprtju poštne nabiralnice Strunjan. Presenečenje je samo datum 1. februar 1895. V uradnem listu c. k. Pošte in telegrafa za Trst, Primorsko in Kranjsko (Verordnungsblatt der K. K. Post- und Telegraphen-Direction für Triest, Küstenland und Krain) številka 3 iz leta 1895 z datumom 15. februar 1895 je uredba o odprtju poštne nabiralnice Strunjan. V območje nabiralnice Strunjan so spadali zaselki S. Basso, Monte della Madonna, Ronco, Viaro, Marzanedo, Loretto, Caverie, Carbonaro, Sussan in S. Spirito. Strunjanu nadrejena pošta je bila Piran, s katero je bil povezan dvakrat dnevno s pomočjo postiljona, ki je deloval na relaciji Koper-Piran in nazaj.

Poštne nabiralnice niso imele datuma v žigu, zato so pošiljale pošto v nadrejeno pošto, kjer so odtisnili še svoj žig. Seveda le do takrat, ko je bil vpeljan ambulančni voz na Parenzani in so dobili dovoljenje za oddajo pošiljke direktno na vlak.

Pozoren bralec lahko opazi, da so se v Strunjanu ženske )Maria B.V.) rade nosile po zadnji modi. In seveda sporočilo je bilo poslano na poštni celini-dopisnici v nemško-italijanskem jeziku.

V prvem primeru je pošta potovala mimo Sv. Duha, Pacuga, Belega križa in Arz v Piran. V drugem primeru so oddali pošiljko na Parenzano, ko se je vračala v Trst.Loading


gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org