FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimiVrzel v slovenski zgodovini

osebna znamka s simbolom OF in TriglavomFilatelisti prav radi iščemo napake, nesmisle in podobne neumnosti, ki se pojavijo na znamkah in drugih poštnih vrednotnicah. Prepričani smo, da znamke z napako pridobijo na vrednosti, zlasti če je napaka samo na manjšem delu naklade.

Tokrat se ne bomo ukvarjali z napako, temveč z neumnostjo in to ne na znamki, temveč na razglednični dopisnici posvečeni 70. letnici Osvobodilne fronte, ki jo je Pošta Slovenije dala v promet 25. marca 2011.

Razglednična dopisnica je za Pošto Slovenije nekakšen izhod v sili, ko vpliven posameznik oziroma združba posameznikov zadnji trenutek vsili svoj predlog za izdajo poštne vrednotnice. No, lahko je tudi izhod za PS, ko na kakšen pomemben dogodek pozabi.

Torej lotimo se te izdaje. Naj citiram besedilo, objavljeno na spletni strani PS:

Na dopisnici je simbol OF Triglav, ki so ga oblikovali takratni arhitekti. Simbolu so dodali črki OF in rdečo peterokrako antifašistično zvezdo. Leta 1943, ko so proglasili Slovensko Primorje za del matične domovine, so dodali še morske valove. Sedanji grb Slovenije vsebuje osnovne likovne elemente simbola OF, t. j. Triglav in morje in torej dokumentira kontinuiteto slovenske državnosti od njenih začetkov.

Simbola OF Triglava na razglednični dopisnici tako spredaj kot zadaj ni. Vprašanje: zakaj in kdaj so ga izločili in avtorja besedila o tem niso obvestili?

Trditev, da so simbole OF oblikovali "takratni" arhitekti, je vprašljiva. Pred drugo svetovno vojno verjetno ni bilo hiperprodukcije arhitektov, ki se ukvarjajo z vsem drugim razen z arhitekturo.

Če oblikovalec ni uporabil valov, ker bi potem govorili o 68. obletnici OF, razumem, vendar očitno tudi Triglava ni uporabil in je ves svoj trud pri oblikovanju usmeril v vrtenje OF, da je dobil 70 oziroma obratno.

Resda na svetovnem spletu ni vse verodostojno, vendar bom tvegal in citiral mag. Boštjana Šaverja s Fakultete za družbene vede, ki je na spletnem portalu www.gore-ljudje.net objavil naslednje: Simbol Triglava in njegova simbolizacija slovenstva sta bila močno zakoreninjena že pred drugo svetovno vojno, vendar je ravno Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF) uveljavila triglavi simbol kot totalni označevalec slovenstva in hkrati družbenega sistema, ki se je ukoreninil v novi Jugoslaviji.

Pojavlja se dvom o ustrezni uporabi ozadja. Z malce spretnejšim brskanjem po spletu sem na naslovu gettyimages.com našel uporabljen motiv. Tokrat lahko pohvalim Pošto Slovenije, da je objavila korektno ime avtorja slike Arthurj S. Aubry v prostoru za znamko in v Biltenu št. 85. Še vedno se nam namreč mota po glavi znamka zajca.

Moteče je ozadje, ki v ničemer ni povezano z našim okoljem izpred sedemdesetih let, ko so te simbole pisali po zidovih v Ljubljani. Uporaba lesa na fasadi je prisotna na drugi strani Atlantika in ne v Sloveniji. Verjetno bi bil sprehod po Ljubljani, da bi sam fotografiral malce starejšo fasado, pretežak.

Priložnostni žig s simbolom OF in Triglavom, ko je bil spomin še svež.Če se vrnemo k naslovu prispevka, ne morem mimo dejstva, da resnično obstaja vrzel v slovenski zgodovini. Oziroma nekdo hoče napisati zgodovino na novo, vendar tokrat to ni "desnica", kateri kar naprej pripisujemo željo po spreminjanju slovenske zgodovine. Še bolj presenetljivo je, da se organizacija, ki se trudi ohranjati vrednost NOB, strinja s takšno interpretacijo in je podprla oblikovanje. Tudi med filatelisti v Sloveniji izdaja ni zaslužila posebne pozornosti. Sprašujem se, ali zaradi tega, ker jih razglednične dopisnice ne zanimajo in prisegajo samo na znamke, ali jim je oblikovanje tako všeč, da jih potvorba zgodovinskih simbolov ne moti.

Če ni nič dostopnega preko portala Muzeja novejše zgodovine, pa je v Narodni in univerzitetni knjižnici oz. njenem portalu dLib.si na razpolago plakat iz leta 1946

Sem preveč kritičen. Niti ne, če se ozrem na odziv, ki ga je doživela izdaja znamke s kipom svobode, ko so uporabili za motiv repliko iz Las Vegasa namesto originalnega kipa v New Yorku. Seveda je bil ta odziv v Združenih državah Amerike. V kolikor želite, to preverite na spletu. Iščite pod geslom Lady Liberty stamp. Pri nas pA še psi ne lajajo, ko gre karavana mimo.
Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org