FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feedZgodilo se je pred 50 leti ...

V Piranu so se zbrali šahovski problemisti vsega sveta

Piran je bil ta teden prizorišče zanimivih zasedanj pri nas malo znanih šahovskih problemistov. Zasedal je I. svetovni kongres problemistov z udeležbo skoraj 80 delegatov iz 30 držav. Razen tega se je sestala problemska komisija Mednarodne šahovske zveze FIDE na svoj XXIX. kongres. Od srede je v teku tudi II. kongres šahovski problemistov Jugoslavije.

Kongres problemistov se je slavnostno začel v dvorani občinskega ljudskega odbora v PiranuPosebno slovesno se je začel I. svetovni kongres problemistov preteklo soboto. V slavnostno okrašeni sejni dvorani piranskega ObLO je kot gostitelj pozdravil udeležence predsednik ObLO Davorin Ferligoj. V imenu problemistov se je za otvoritveni govor zahvalil eden najpomembnejših živečih problemistov sveta, A. Ellermann iz Buenos Airesa. Kot organizator je govoril predsednik problemske komisije FIDE, Jugoslovan inž. Nenad Petrović iz Zagreba.

V nedeljo so bili problemisti na izletu v Postojni. Tudi problemisti so izrazili zadovoljstvo nad tem, da je kongres v Jugoslaviji in so izrekli vse priznanje naravnim lepotam naših krajev in dobri organizaciji.

JULE
Objavljeno v Slovenskem Jadranu, 12. september 1958, VIII/36, naslovnicaLoading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org