FND Piran — hippokampos.org

Filatelija v Slovenski Istri na Facebooku  Filatelija v Slovenski Istri ima RSS feedFilatelija v Slovenski Istri ima RSS feed  Zaznamuj in deli z drugimi


Slovenski dan pomorstva

Ilustracija ovitka z ladjo TriglavMnogo velikih civilizacij se je razvilo ob morskih obalah. Morje je povezovalo in delilo celine, dajalo ljudstvom spodbudo za iskanje novih poti, spoznavali so neznane svetove in si bogatili izkušnje; morje je bilo in je izvor blagostanja, moči, ugleda in uči ljudi, kako razumno obvladovati naravo. Eden od drugega so se učili veščin pomorstva: Feničani, Atenci in Kartažani, Rimljani in kasnejši raziskovalci ter konkvistadorji npr. Kolumb, Cook, Vasco de Gama, Tasman in drugi.

Slovenski narod je bil glede na srednjeevropsko lego Slovenije in s tem povezanimi primerjalnimi prednostmi vselej tudi pomorsko usmerjen. To usmeritev še vedno ohranja in jo razvija.

Prednosti, ki jih prinašajo Jadransko morje in sodobno pristanišče ter seveda v pomorstvo usmerjena podjetja, omogočajo Sloveniji vključevanje v mednarodno delitev dela in prilagajanje svetovnemu gospodarstvu.

Da bi zagotovili Republiki Sloveniji še boljše možnosti za razvoj in s tem poskušali doseči tudi boljšo kakovost življenja, boljše varovanje okolja ter sobivanje pristanišča, turizma in industrije, je Skupščina Republike Slovenije pod vodstvom predsednika dr. Franceta Bučarja sprejela Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Resolucija je bila sprejeta na zasedanju Zbora združenega dela in Zbora občin dne 6. marca 1991 ter Družbeno političnega zbora dne 7. marca 1991.

Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije ima naslednjo vsebino:

Republika Slovenija bo vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo seveda tudi pomorsko usmerjena. Zaradi tega bo:

  • podpirala nadaljnji razvoj koprskega pristanišča in prek njega usmerjenega kopenskega in tranzitnega prometa. Koprsko pristanišče mora postati pomembno srednjeevropsko pristanišča. Spodbujala pa bo tudi širitev stalnih pomorskih poti;
  • spodbujala bo razvoj proste cone na območju koprskega pristanišča;
  • zaščitila javni interes na področju pristaniških dejavnosti;
  • zagotovila razvoj manjših in srednjih tranzitnih marin z vsemi spremljajočimi dejavnostmi;
  • spodbujala prestrukturiranje dejavnosti na obali, ki ekološko preobremenjujejo prostor;
  • zagotovila pogoje za razvoj tovornega in turističnega ladjarstva;
  • spodbujala pridobivanje hrane in drugih dobrin z morja in tako razvijala kmetijstvo, ki je na tem območju pomemben dejavnik razvoja;
  • še naprej podpirala morske športe.

7. marca praznujemo v Sloveniji dan pomorstva. Na ta dan se namreč spominjamo sprejetja resolucije o pomorski usmeritvi Slovenije iz leta 1991, v kateri je med drugim zapisano, da je bil slovenski narod v svoji zgodovini vselej tudi pomorsko usmerjen in naj bo tak tudi v prihodnje.

Da ne bi dogodek šel neopaženo mimo, smo v društvu, pripravili, tako spominski ovitek, kot priložnostni žig in osebno znamko.

V društvu se zavedamo pomena morja in prisotnosti Slovencev na morju. Tu je pregled nekaterih dosedanjih izdaj, povezanih z morjem: Jadralni dvoboji v razredu RC 44, Zeus faber, Pomorski ( Neptunov ) krst, 100 letnica rojstva PINA MLAKARJA — 70 let splovitve GALEBA, Piranu nov akvarij, Herman Pečarič in njegova Modra gama na MC, spirograf - Spalanzanijev cevkar.Loading

gostovanje Slotraveler.com | Credits: Dynamic Drive CSS Library | © 2010 hippokampos.org